Toggle navigation

Saltare

De weelde van Academie | 100% verkocht!

Variatie is eigen aan stedelijk weefsel. Om geruisloos in de stad op te gaan, is er binnen het project Academie veel ruimte gelaten voor een gevarieerd programma, zowel bij de individuele gebouwen als voor de gehele site. Saltare speelt hierbij een voortrekkersrol, met een divers aanbod in een dynamisch vormgegeven geheel dat dankzij een beperkte omvang toch een vorm van kleinschaligheid weet te behouden. Ook de nabijheid van het centraal plein en de noord-zuidas geven Saltare een ontegensprekelijk stedelijk uitzicht mee.

De woningen van Saltare zijn voorzien van de nodige buitenruimte. Je kan als bewoner genieten van de zuidwaarts gerichte tuin bij een burgerwoning, of van het dakterras van één van de appartementen met uitzicht over de prachtige site.

Saltare is een veelzijdig en op een ingetogen hedendaagse manier vormgegeven gebouw dat plaats biedt aan een gevarieerde aanbod van unieke residentiële appartementen, ruimte voor vrije beroepen en burgerwoningen met een oppervlakte tussen de 180 en de 210m². De verschillende functies van wonen en werken maken Saltare tot een levendig geheel. Dankzij de ligging langs de centrale noord-zuidas en aan het centrale binnenplein met al zijn gezellige drukte, brengt Saltare als geen ander het typische straatbeeld van de stad naar Academie.

 

©2019 3D Real Estate  |   Privacy Policy  |   Cookies  |   Powered by hooox